ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες

Ο παρών ιστότοπος αναπτύχθηκε από φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ιστότοπος αναπτύχθηκε από τους Πέιογλου Ευστάθιος και Κιάτος Αγαπήτος στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας με επιβλέπον καθηγητή τον Δρ. Βαρσάμη Δημήτριο.

Σέρρες, 15 Νοεμβρίου 2013