ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο 2725/99 άρθρο 5, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας  άρθρο 14 παράγραφος 3 και με την 148/12-7-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα μέλη του συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22/7/18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 που θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου μας, Κερκύρας 2, 1ος όροφος , αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.

  2. Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

  4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.  από κάθε ευθύνη

  5. Τροποποίηση καταστατικού

  6. Εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 2 αναπληρωματικών. Εκλογή 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 14 παράγραφος 3, προσκλήσεις δεν θα σταλούν και αρκεί η δημοσίευση του παρόντος στον τύπο και  η ανάρτησή του στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων του συλλόγου μας.

 

                                                  Για τον ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑμεΑ

                                               ΕΝΤΟΛΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    Ο Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας

                           Β. Χατζημιχαηλίδης                            Αικ. Τατιτζικίδου

 

PHOTO GALLERY πρόσφατες προσθήκες φωτογραφιών