ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την 97/17-9-15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον νόμο 2725/99 άρθρο 5 και σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας άρθρο 14 παράγραφος 3,    καλούνται τα μέλη του συλλόγου μας σε Γενική Συνέλευση στις  20/10/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,  που θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου μας Κερκύρας 2, με  θέμα:  τροποποίηση του καταστατικού

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 14 παράγραφος 3,  προσκλήσεις δεν θα σταλούν και αρκεί η δημοσίευση του παρόντος στον τύπο και ανάρτηση του στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων του συλλόγου.

 

                                              Για τον ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑμεΑ


 

PHOTO GALLERY πρόσφατες προσθήκες φωτογραφιών