ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑ 2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 9-10-11-12 ΕΤΩΝ  & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 

 

 

 

Ο Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ σε συνεργασία µε την Π.Ε.K.K.Δ.Μ. διοργανώνει στις 24 Νοεμβρίου 2018 για 35η συνεχή χρονιά τους κολυμβητικούς αγώνες 'ΌIΚΟΝΟΜΕIΑ" 2018 αφιερωμένους στη µνήµη του αείμνηστου προέδρου µας Γ. OIKONOMOY.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό κολυμβητήριο 25µ των Σερρών, µε
ηλεκτρονική χρονομέτρηση και σύµφωνα µε τους κανονισμούς της F.I.N.A.

Οι χρόνοι που θα επιτευχθούν θεωρούνται επίσηµοι και θα καταχωρηθούν στο αρχείο της Κ.O.Ε. Τα αποτελέσµατα θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του κολυµβητηρίου 15' µετά το πέρας κάθε αγωνίσµατος.

Τα συνολικά αποτελέσµατα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Κ.K.Δ.Μ. httρ://koe.org.ρekkdm.gr 60' µετά το πέρας της κάθε αγωνιστικής ενότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν στην δύναµη της Κ.O.Ε. καθώς και σύλλογοι του εξωτερικού που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

·         Αθλητές-τριες που έχουν γεννηθεί τα έτη:

                   2010 (9 ετών)

                   2009 (1Ο ετών)

                   2008 (11 ετών)

                 2007 (12 ετών)

·         Η διάρκεια των αγώνων είναι μία (1) ηµέρα, δύο (2) αγωνιστικές ( Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018)

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝIΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

·         Για την ηλικία των 9 ετών κάθε σύλλογος έχει δικαίωµα συμμετοχής
µε απεριόριστο αριθμό κολυμβητών-κολυμβητριών σε κάθε αγώνισµα και κάθε κολυµβητής-τρια έχει δικαίωµα συµµετοχής σε δύο (2) ατοµικά αγωνίσµατα, ένα (1) ανά αγωνιστική ενότητα.

·         Για την ηλικία των 10  ετών  κάθε σύλλογος έχει δικαίωµα συμμετοχής με έξη (6) κολυμβητές/τριες σε κάθε αγώνισμα και κάθε κολυμβητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 2 ατομικά αγωνίσματα, ένα (1) ανά αγωνιστική ενότητα.

·         Για την ηλικία των 11 - 12 ετών κάθε σύλλογος έχει δικαίωµα συμμετοχής µε πέντε (5) κολυµβητές-τριες σε κάθε αγώνισµα και κάθε κολυµβητής-τρια έχει δικαίωµα συµµετοχής σε 3 ατοµικά αγωνίσµατα. Κάθε κολυμβητής/τρια δεν δικαιούται να συμμετέχει σε περισσότερα από δύο (2) ατομικά αγωνίσματα την  αγωνιστική ενότητα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέχρι την Δευτέρα 19 Νοεµβρίου 2018 στα γραφεία της Π.Ε.Κ.Κ.Δ.Μ. µε emaίl:
ρekkdm@οteneΙgr ή µε fax στο 2310-245-881

Σε κάθε δήλωση να αναγράφεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) του συλλόγου ή του δηλούντος για περαιτέρω αλληλογραφία, ενηµερώσεις καθώς και τα ονόµατα των προπονητών και των εφόρων του σωµατείου.

Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές αγωνισµάτων πρέπει να δηλωθούν στην Π.Ε.K.Κ.Δ.Μ. έως την Πέµπτη 22 Νοεµβρίου και ώρα 14:30.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν θα γίνει δεκτή καµιά αλλαγή αγωνισµάτων για οποιοδήποτε λόγο.ΕΠΑΘΛΑ

Στους τρεις πρώτους νικητές όλων των ατοµικών αγωνισµάτων θα απονεµηθούν µετάλλια και διπλώµατα.

Στους πρώτους νικητές των οµαδικών αγωνισµάτων θα απονεµηθούν κύπελλα.

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Με κύπελλο θα βραβευτεί ο πολυνίκης σύλλογος, µε βάση τις πρώτες θέσεις και σε περίπτωση ισοβαθµίας θα µετρήσουν οι δεύτερες θέσεις και αν χρειαστεί οι τρίτες θέσεις.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Οι σύλλογοι θα συµµετέχουν στην παρέλαση της τελετής έναρξης µε 5 αθλητές και αθλήτριες.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ποσό συµµετοχής για κάθε αθλητή-τρια ορίζεται στα 10 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε µε το γραφείο του συλλόγου στο τηλέφωνο 2321025401 καθηµερινά από τις 8:30-13:30 και µε τον κ. Γκράτζιο Ζήση έφορο κολύµβησης στο τηλέφωνο 6974550201

 

ΑΓΩΝIΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΟΡΕΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Μία (1) αγωνιστική ενότητα: Σάββατο  13 :00 μµ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

·         Κάθε σύλλογος έχει δικαίωµα συμμετοχής µε απεριόριστο αριθμό κολυμβητών/τριών σε κάθε αγώνισµα.

·         Κάθε κολυµβητής - τρια έχει δικαίωµα συμμετοχής σε 3 αγωνίσματα.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Το ποσό συµµετοχής για κάθε αθλητή-τρια ορίζεται στα 10 ευρώ.

ΕΠΑΘΛΑ

·         Στους τρεις πρώτους νικητές όλων των ατοµικών αγωνισµάτων θα απονεµηθούν µετάλλια και διπλώµατα.

 

 

ΟIΚΟΝΟΜΕIΑ 2018

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Α' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( Σάββατο πρωί 09:00 πµ )

 1. 50µ. Ύπτιο Κορίτσια 9,10,11,12
 2. 50µ Ύπτιο Αγόρια 9,10,11,12
 3. 50μ   Πεταλούδα Κορίτσια 9,10,11,12
 4. 50μ Πεταλούδα Αγόρια 9,10,11,12
 5. 100µ Πρόσθιο Κορίτσια 10,11,12
 6. 100µ Πρόσθιο  Αγόρια 10,11,12
 7. 100µ Ελεύθερο Κορίτσια 10,11,12
 8. 100µ Ελεύθερο Αγόρια 10,11,12
 9. 4Χ50 Ελεύθερο Κορίτσια 9,10
 10. 4Χ50 Ελεύθερο Αγόρια 9,10

 

Β' ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( Σάββατο απόγευµα  5:30 µµ)

 1. 50µ Ελεύθερο Κορίτσια9,10,11,12
 2. 50µ Ελεύθερο Αγόρια 9,10,11,12
 3. 50µ Πρόσθιο  Κορίτσια 9,10,11,12
 4. 50µ Πρόσθιο Αγόρια 9,10,11,12
 5. 100μ Πεταλούδα Κορίτσια 11,12
 6. 100μ   Πεταλούδα Αγόρια 11,12
 7. 100µ. Ύπτιο Κορίτσια 10,11,12
 8. 100µ. Ύπτιο Αγόρια 10,11,12
 9. 4Χ50 Ελεύθερο Κορίτσια  11,12
 10. 4Χ50  Ελεύθερο Αγόρια  11, 12

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ  13:00 μµ

 1. 200μ  Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ                         ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 2.  50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ                           ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 3.  50μ   ΠΡΟΣΘΙΟ                               ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 4.  50μ   ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                         ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 5.  50μ   ΥΠΤΙΟ                                     ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 6. 100μ  ΠΡΟΣΘΙΟ                              ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 7. 100μ  ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ                          ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 8. 100μ  ΥΠΤΙΟ                                     ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 9. 100μ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ                           ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

Για τον Μ.Γ.Σ.  Πανσερραϊκός

Ο Πρόεδρος                                                               Ο   Γ. Γραμματέας

 

Β.  Χατζημιχαηλίδης                                                   Ζ.  Γκράτζιος

PHOTO GALLERY πρόσφατες προσθήκες φωτογραφιών