Ανακοίνωση: Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

Στις Σέρρες, σήμερα, την 20η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8μμ., συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιό του, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με μοναδικό θέμα : «Προκήρυξη Αρχαιρεσιών».

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι :

Παναγιώτου Αναστάσιος – Πρόεδρος

Γκράτζιος  Ζήσης – Γ. Γραμματέας

Δεληολάνη Στέλλα – Ταμίας

Δαμπάλης Άγγελος

Θεοδωρίδου Θωμαή

Καλογιάννη Φωτεινή

Κώστογλου Αντώνης

Οικονομόπουλος Σταύρος

Παπαδόπουλος Γρηγόρης

Παυλίδου Αλεξάνδρα

Τατιτζικίδου Αικατερίνη

Χατζόπουλος Ιωάννης

ΘΕΜΑ 1ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Ο  Πρόεδρος, διαπιστώνοντας την απαρτία του Δ.Σ., ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας  και του νόμου 2725/99 όπως ισχύει, πρέπει να καλέσουμε τα μέλη του συλλόγου μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, την 17η ή 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα ή Τετάρτη  και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνελεύσεων στα γραφεία του Συλλόγου, με τα παρακάτω θέματα :

1). Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα.

2).  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3).  Λήψη απόφασης της Γεν. Συνέλευση : για έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ.                                                                      

4). Οικονομικός απολογισμός από 1/6/2021 έως 31/5/2024 και Προϋπολογισμός 2024

5). Λήψη απόφασης της Γεν. Συνέλευσης : για έγκριση ή μη του Οικονομικού απολογισμού από    1/6/2021 έως 31/5/2024 και Προϋπολογισμός 2024

6). Απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ εκ των ευθυνών.

7). Εξουσιοδότηση του νέου Δ.Σ. που θα προκύψει, να μπορεί να αποφασίζει για συγχωνεύσεις τμημάτων μας με άλλα τμήματα σωματείων στο όνομα του ΜΓΣ Πανσερραϊκός.

8).   Εκλογή του νέου δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών μελών του, καθώς και εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο  αναπληρωματικών της.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, της επόμενης εβδομάδος.

Δεν θα σταλούν προσκλήσεις, αρκεί η δημοσίευση του παρόντος στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου και ανάρτησή του στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο, μέχρικαι την συνδρομή του έτους 2024, έως την καταληκτική ημερομηνία   06/06/2024.

Καλούνται τα μέλη να τακτοποιηθούν οικονομικά και να υποβάλλουν τυχόν υποψηφιότητα, έως την Παρασκευή 06/06/2024 ώρα 12μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα εγγραφής και στους περιορισμούς του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου, για Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στις 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων του Συλλόγου.

newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του Μ.Γ.Σ Πανσερραϊκός, για να μαθαίνετε πρώτοι, τα νέα του συλλόγου μας!